Czy przydatne?

Centralna Tabela Ofert (CTO) co to znaczy

Definicja CENTRALNA TABELA OFERT (CTO): Regulowany rynek pozagiełdowy

Czym jest Centralna Tabela Ofert (CTO znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Czas Trwania Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cedent:
Co oznacza Osoba ubezpieczona centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cesjonariusz:
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia centralna tabela ofert (cto).