Czy przydatne?

Centralna Tabela Ofert (CTO) co to znaczy

Definicja CENTRALNA TABELA OFERT (CTO): Regulowany rynek pozagiełdowy

Czym jest Centralna Tabela Ofert (CTO znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Certyfikat Inwestycyjny:
Co oznacza jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte) w formie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach centralna tabela ofert (cto).