Czy przydatne?

Kapitałowy System co to znaczy

Definicja SYSTEM KAPITAŁOWY: Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie

Czym jest System kapitałowy znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie System notowań ciągłych
Co oznacza Właściwością notowań ciągłych jest sposobność zawierania transakcji w czasie jednej sesji po różnych kursach.
Znaczenie Świadectwo uczestnictwa
Co oznacza Pisemne świadectwo powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę.
Znaczenie Stopa składki
Co oznacza Zobacz: taryfa.
Znaczenie Składka podstawowa
Co oznacza Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne.
Znaczenie Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Co oznacza Fundusze wzorowane  na funduszach otwartych z tym, Iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest.