Czy przydatne?

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa co to znaczy

Definicja CENA ODKUPIENIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA: Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa

Czym jest Cena odkupienia jednostki znaczenie w Znaczenie definicji C .


Znaczenie Cesjonariusz
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia.
Znaczenie Cena nabycia jednostki uczestnictwa
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.
Znaczenie Certyfikat inwestycyjny
Co oznacza Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte.
Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO)
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy.
Znaczenie Cesja
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję.