Czy przydatne?

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa co to znaczy

Definicja CENA ODKUPIENIA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA: Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa

Czym jest Cena odkupienia jednostki znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO):
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy cena odkupienia jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję cena odkupienia jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach cena odkupienia jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Cedent:
Co oznacza Osoba ubezpieczona cena odkupienia jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Cesjonariusz:
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia cena odkupienia jednostki uczestnictwa.