Czy przydatne?

Ankieta zdrowotna (wniosek medyczny) co to znaczy

Definicja ANKIETA ZDROWOTNA (WNIOSEK MEDYCZNY): Kwestionariusz wypełniany poprzez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, w odniesieniu aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób i tym podobne Wiadomości te używane są do oceny stopnia ryzyka

Czym jest Ankieta zdrowotna (wniosek znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania ankieta zdrowotna (wniosek medyczny).
Znaczenie Aktywa:
Co oznacza Wartość majątku spółki ankieta zdrowotna (wniosek medyczny).
Znaczenie Aktywa Funduszu:
Co oznacza Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw ankieta zdrowotna (wniosek medyczny).
Znaczenie Alokacja:
Co oznacza Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje ankieta zdrowotna (wniosek medyczny).
Znaczenie Agent Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje płaca - prowizję ankieta zdrowotna (wniosek medyczny).