Czy przydatne?

Udziałów Rachunku Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ RACHUNKU UDZIAŁÓW: Wartość wszystkich udziałów jednostkowych zebranych na rachunku udziałów

Czym jest Wartość rachunku udziałów znaczenie w Znaczenie definicji W .


Znaczenie Wiek ubezpieczonego
Co oznacza Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego.
Znaczenie Wykup ubezpieczenia
Co oznacza Przypadek, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu określoną w umowie kwotę (wartość wykupu). Stawka ta jest zwracana w razie rezygnacji z.
Znaczenie Wycena funduszu
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień.
Znaczenie Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie.
Znaczenie Wartość udziału jednostkowego
Co oznacza Wartość danego funduszu podzielona poprzez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny.