Czy przydatne?

Udziałów Rachunku Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ RACHUNKU UDZIAŁÓW: Wartość wszystkich udziałów jednostkowych zebranych na rachunku udziałów

Czym jest Wartość rachunku udziałów znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wartość Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny wartość rachunku udziałów.
Znaczenie Wycena Funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień wartość rachunku udziałów.
Znaczenie Wpłata Bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia wartość rachunku udziałów.
Znaczenie Wartość Udziału Jednostkowego:
Co oznacza Wartość danego funduszu podzielona poprzez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny wartość rachunku udziałów.
Znaczenie Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie wartość rachunku udziałów.