Czy przydatne?

Jednostkowego Udziału Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ UDZIAŁU JEDNOSTKOWEGO: Wartość danego funduszu podzielona poprzez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny

Czym jest Wartość udziału jednostkowego znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie WIRR:
Co oznacza Warszawski Indeks Rynku Równoległego składający się ze wszystkich firm notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału wartość udziału jednostkowego.
Znaczenie WIG / Indeks Giełdowy:
Co oznacza parametr, dzięki którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji. Indeks jest przeważnie średnią ważoną kursów wartość udziału jednostkowego.
Znaczenie Waloryzacja / Indeksacja:
Co oznacza Podwyższenie składki albo sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze wartość udziału jednostkowego.
Znaczenie Wiek Wstępu:
Co oznacza To jest różnica lat między aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego ustalona w momencie zawarcia ubezpieczenia wartość udziału jednostkowego.
Znaczenie Wpłata Bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia wartość udziału jednostkowego.