Czy przydatne?

Wig20 co to znaczy

Definicja WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 firm notowanych na rynku fundamentalnym

Czym jest WIG20 znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wiek Ubezpieczonego:
Co oznacza Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego wig20.
Znaczenie Wartość Aktywów Netto:
Co oznacza Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu wig20.
Znaczenie Wartość Udziału Jednostkowego:
Co oznacza Wartość danego funduszu podzielona poprzez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny wig20.
Znaczenie Wartość Rachunku Udziałów:
Co oznacza Wartość wszystkich udziałów jednostkowych zebranych na rachunku udziałów wig20.
Znaczenie Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie wig20.