Czy przydatne?

Wiodący Numer co to znaczy

Definicja NUMER WIODĄCY: Każde ubezpieczenie ma swój numer ewidencyjny. Jeżeli osoba ubezpieczona zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu możliwe jest szybkie stwierdzenie, ile polis posiada dana osoba. To jest istotne w szczególności w wypadku, kiedy znamy tylko imię i nazwisko ubezpieczonego, a jest kilka ubezpieczonych osób o tym samym nazwisku

Czym jest Numer wiodący znaczenie w Znaczenie definicji N .

Znaczenie NIF:
Co oznacza Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) składający się z 14 akcji NFI numer wiodący.
Znaczenie Niezdolność Do Pracy:
Co oznacza niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, będąca wynikiem wypadku albo dolegliwości. Termin związany z dodatkowym ubezpieczeniem numer wiodący.
Znaczenie Nieszczęśliwy Wypadek:
Co oznacza Nagłe zjawisko spowodowane powodem zewnętrzną, z wyjątkiem woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia albo zmarł numer wiodący.
Znaczenie Nabycie:
Co oznacza Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora numer wiodący.