Czy przydatne?

Ciągłych Notowań System co to znaczy

Definicja SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH: Właściwością notowań ciągłych jest sposobność zawierania transakcji w czasie jednej sesji po różnych kursach

Czym jest System notowań ciągłych znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie System kapitałowy
Co oznacza Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie.
Znaczenie Stopa składki
Co oznacza Zobacz: taryfa.
Znaczenie Świadectwo uczestnictwa
Co oznacza Pisemne świadectwo powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę.
Znaczenie Sesja giełdowa
Co oznacza Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku.
Znaczenie System Repartycyjny
Co oznacza Mechanizm emerytalny oparty na tak zwany umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa.