Czy przydatne?

Funduszu Otwartego Aktywa co to znaczy

Definicja AKTYWA OTWARTEGO FUNDUSZU: Wartość pieniędzy zebranych poprzez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych składki przeliczane są na jednostki rozrachunkowe wg aktualnej wartości jednostki rozrachunkowej

Czym jest Aktywa Otwartego Funduszu znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Analiza Portfelowa:
Co oznacza Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka aktywa otwartego funduszu.
Znaczenie Alokacja:
Co oznacza Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje aktywa otwartego funduszu.
Znaczenie Agent / Akwizytor:
Co oznacza Osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego aktywa otwartego funduszu.
Znaczenie Aktywa Netto Na Jednostkę Uczestnictwa:
Co oznacza Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny aktywa otwartego funduszu.
Znaczenie Aktuariusz:
Co oznacza dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje rozliczenia rezerw aktywa otwartego funduszu.