Czy przydatne?

Definicja Dyscyplinarne Kary

Co oznacza KARY DYSCYPLINARNE: środki dyscyplinujące, jak: nagana, pozbawienie możliwości awansowania na moment do dwóch lat, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, obniżenie stopnia pożarniczego i wydalenie ze służby

Czym jest KARY DYSCYPLINARNE znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KONDENSACJA:
Co oznacza 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary albo gazu w ciecz kary dyscyplinarne.
ZNACZENIE KORELACJA:
Co oznacza wzajemne powiązanie działania kary dyscyplinarne.
ZNACZENIE KAWITACJA:
Co oznacza opierające na powstawaniu wewnątrz przepływającej cieczy obszarów nieciągłości, wypełnionych gazem albo parą w wyniku obniżenia się ciśnienia w miejscu znacznego wzrostu prędkości przepływu; działa kary dyscyplinarne.
ZNACZENIE KIEROWANIE INTERWENCYJNE:
Co oznacza strefie zagrożenia albo bezpośrednich działań ratowniczych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia i środowiska albo prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji albo kary dyscyplinarne.
ZNACZENIE KAUSZA:
Co oznacza chomątko, metalowy ochraniacz pętli na końcu linki strażackiej zapobiegający jej przecieraniu się kary dyscyplinarne.