Czy przydatne?

Definicja Pożarowo Niebezpieczna Ciecz

Co oznacza CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO: ciecz o temp. zapłonu do 55°C

Czym jest CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO znaczenie w Słownik definicji C .

ZNACZENIE CZAS LOKALIZACJI POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do opanowania pożaru ciecz niebezpieczna pożarowo.
ZNACZENIE CZAS GASZENIA POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do momentu przerwania podawania środka gaśniczego ciecz niebezpieczna pożarowo.
ZNACZENIE CIŚNIENIE ROBOCZE:
Co oznacza najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia ciecz niebezpieczna pożarowo.
ZNACZENIE CIŚNIENIE PRÓBNE:
Co oznacza ciśnienie pod jakim bada się węże pożarnicze, przedmioty urządzenia albo całą instalację przed oddaniem jej do eksploatacji ciecz niebezpieczna pożarowo.
ZNACZENIE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE:
Co oznacza przewidziane do pokonania oporów przepływu wody w linii tłocznej pomiędzy motopompami ustawionymi szeregowo w systemie dostarczania wody na spore odległości poprzez przetłaczanie. Ciśnienie to wynosi ciecz niebezpieczna pożarowo.