Czy przydatne?

Co to jest Polskiego Języka Dzieje

Co oznacza DZIEJE JĘZYKA POLSKIEGO: jęz. pol. rozwija się już powyżej tys. lat, w jego dziejach wyróżniamy trzy okresy: staropolski, od stworzenia pol. państwowości, której cezurę graniczną wyznacza rok 966, chrzest Mieszka I, symbol przynależności do cywilizacji chrześc., integracji kultury
pol. z kręgiem europ. dzięki łacinie, zaczynała się ustalać ortografia, gramatyka, normy stylistyczne (do przełomu XV i XVI w.); średniopolski obejmował "złoty" wiek kultury pol. od 2. poł. XVI i wieki XVII i XVIII - do pierwszego rozbioru Polski (1772), od tego czasu polszczyzna trwała mimo straty niepodległości; nowopolski (cały XIX i XX w.) zaliczany również do wiedzy o współcz. jęz. pol

Czym jest dzieje języka polskiego znaczenie w Słownik pisownia D .