Czy przydatne?

Brutto Składka co to znaczy

Definicja SKŁADKA (BRUTTO): Stawka, którą musi zapłacić ubezpieczający. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą rocznicę dnia początku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) można zmienić częstotliwość opłacania składki

Czym jest Składka (brutto znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Spółka giełdowa
Co oznacza Firma publiczna, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.
Znaczenie Stopa składki
Co oznacza Zobacz: taryfa.
Znaczenie Stopa alokacji
Co oznacza Parametr mówiący ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi.
Znaczenie Sesja giełdowa
Co oznacza Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku.
Znaczenie Stopa zastąpienia
Co oznacza Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach.