Czy przydatne?

Co to jest Max Frisch

Co oznacza FRISCH MAX: szwajc. prozaik, dramaturg i publicysta podejmujący w swej twórczości problematykę społ.-
-polit. Już we inicjalnych dziennikach Tagenbuch 1946-49 (1950) potępia faszyzm, w dramatach Chiński mur (1947) i Biedermann i podpalacze (1953) sprzeciwia się wszelkim formom dyktatorstwa, w Andorra (1962) piętnuje antysemityzm. Światowe uznanie przyniosły F. powieści analizujące postawę współcz. człowieka wobec świata i jego problemy z swoją tożsamością, zapisane regularnie w formie osobistego dziennika: Stiller (1956), Homo Faber (1957), Powiedzmy Gantenbein (1964). Ważniejsze pozycje z późniejszego okresu twórczości F. to: dramat Biografia (1967), Tagenbuch 1966-71 (1972), powieść Montauk (1975) zawierająca przedmioty autobiografii i sztuka Tryptyk (1978)

Czym jest Frisch Max znaczenie w Słownik pisownia F .


Wyraz filozofia nauki
Co znaczy wyodrębniony (szczególnie w ujęciu anglosas.) dział filozofii obejmujący rozważania o podstawach edukacji, jej języku i rozwoju. Występuje również w dziedzinie.
Wyraz Ficowski Jerzy
Co znaczy pisarz, eseista, prozaik, autor książek dla dzieci, badacz i znawca folkloru cygańskiego, tłumacz. Debiutował wierszami Ołowiani żołnierze (1948). Autor między.
Wyraz filologia klasyczna
Co znaczy edukacja o jęz., lit. i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu; od renesansu do współcz. nieodłączna część wykształcenia humanistycznego, również specjalność.
Wyraz Fitzgerald Francis Scott
Co znaczy poeta amer., wnikliwy obserwator i kronikarz przemian społ. i osiągnięć technicznych okresu międzywojennego w stanach zjednoczonych ameryki, przedstawiciel tak.
Wyraz frazeologizm
Co znaczy związek frazeol., ogólnik, frazes, wyrażenie albo zwrot bez głębszej myśli, na przykład gonić w piętkę, zdolny leń, pić na umór. Źródła f. przenikają do jęz.