Czy przydatne?

Co to jest Siergiej Eisenstein

Co oznacza EISENSTEIN SIERGIEJ: ros. reżyser filmowy i teatralny, teoretyk i pedagog, klasyk światowego kina. Początkowo eksperymentator teatralny, autor awangardowych inscenizacji (Słuchaj Moskwo, 1923), od 1925 reżyser filmowy. Do najwybitniejszych osiągnięć E. należą Strajk (1925), Pancernik Potiomkin (1925, ze wybitną pod względem montażu dramaturgicznego sekwencją na schodach odeskich), Iwan Groźny (cz. I-1944, cz. II-1958). W 1931 E. realizował w Meksyku poetycką monografię Niech żyje Meksyk!, której nie dokończył (ukończony w 1979). E. prócz filmów i prac graficznych pozostawił istotne pisma teoretyczne i scenariusze. Jego dzieła, pozbawione tradycyjnej fabuły i bohatera, zyskały miano kina intelektualnego, a przez idealny i nowatorski montaż wyrażały idee i definicje abstrakcyjne

Czym jest Eisenstein Siergiej znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epistolografia:
Co znaczy obejmujący utwory napisane w formie listów; również normatywne podręczniki pisania listów zawierające wzory komponowania, stylizowania tej formy wypowiedzi w zależności od typu adresata, na przykład eisenstein siergiej.
Wyraz Eiffel Gustave Alexandre:
Co znaczy architekt, konstruktor i przedsiębiorca. Założył w l. 70. XIX w. przedsiębiorstwo realizujące najśmielsze konstrukcje żelazne i przedsięwzięcia techniczne przełomu wieków: śluza Kanału Panamskiego eisenstein siergiej.
Wyraz Esperanto:
Co znaczy najpopularniejszy pośród sztucznie utworzonych jęz. międzynarod.; artystą jest Polak L. Zamenhof (1859-1917, pseudonim dr Esperanto, tzn. mający nadzieję eisenstein siergiej.
Wyraz Etyka:
Co znaczy moralności, zestaw zasad i norm ocen moralnych charakteryzujących daną społeczność albo określony mechanizm etyczny (na przykład e. katolicka), ustala obowiązujące w danej epoce, w danym środowisku eisenstein siergiej.
Wyraz Empire:
Co znaczy późnego klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie na eisenstein siergiej.