Czy przydatne?

Co to jest Zapożyczenie

Co oznacza ZAPOŻYCZENIE: obiekt językowy: słowo, związek wyrazowy, konstrukcja składniowa przejęte zinnego języka albo wzorowane na nim; ze wzg. na język, zktórego zostały przejęte, są na przykład z. zjęz. z angielskiego: - anglicyzm albo amerykanizm, zczeskiego - czechizm (bohemizm), zfranc. - galicyzm, zniem. - germanizm, zgr. - grecyzm, zwł. - italianizm, złac. - latynizm, zjęz. wsch. - orientalizm, zros. - rusycyzm. Wg metody przejęcia wyróżniamy: z. zgodne, a więc wyrazy przeniesione do języka rodzimego zobcego, na przykład angielskie dżentelmen; z. sztuczne, a więc wyrazy utworzone zelementów obcych językowo, na przykład telewizja zgr. tle = na odległość iłac. visio = obraz; kalki (repliki), a więc wyrazy albo zdania, których części składowe są dosłownymi tłumaczeniami wyrazów izdań obcych, na przykład czasopismo - niem.
Zeitschrift, ratusz - niem. Rathaus. Wg kryterium bliskości iodległości języków wyróżniamy z. bezpośrednie, na przykład, zczeskiego (na przykład kościół, Popielec, straż), niem. (na przykład majster, gmina, cegła, czynsz, handel, burmistrz), ros. (na przykład sputnik, hołota, brakoróbstwo, harmider); z. pośrednie, na przykład z łaciny (na przykład egzamin, cesarz, aula, audycja), z angielskiego: (na przykład komputer, standard, menadżer, stres, walkman, marketing), franc. (na przykład fotel, lustro, dama, żyrandol, mebel, agrafka, adres), wł. (na przykład bank, bankiet, fraszka, kalafior, szpada, tort), węg. (na przykład giermek, hajduk, czekan, kontusz, orszak), orientalne (na przykład basza, buława, orda, kajdany, tapczan, ułan). Z. wjęz. pol. są świadectwem naszych kontaktów kulturowych, polit., gospodarczych zinnymi narodami ipaństwami i jednym ze sposobów wzbogacania słownictwa polszczyzny

Czym jest zapożyczenie znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zawistowska Kazimiera, Pseud. Ira:
Co znaczy Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd. w1923), wktórych odnajdujemy bogactwo ioryginalność sztuki poetyckiej itematów, na przykład śmiałe erotyki będące analizą uczuć miłosnych, od zapożyczenie.
Wyraz Zimorowic Józef Bartłomiej, Właśc. J.B. Ozimek:
Co znaczy kronikarz Lwowa; starszy brat Szymona. Dziełem życia Z. były Sielanki nowe ruskie (1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu, ukazania zapożyczenie.
Wyraz Znak:
Co znaczy komunikowania się; również wiedza ofragmencie rzeczywistości albo jej elementu. Zainteresowanie z. ujawniali wantyku: Platon, Epikur istoicy. Termin występujący wwielu dyscyplinach edukacji zapożyczenie.
Wyraz Zdanie Eliptyczne:
Co znaczy wzdaniu to jest opuszczenie wyrazu, którego się można domyśleć zszerszego kontekstu, in. zdanie zelipsą, na przykład Proszę dwa silne Okocimy; Spotkajmy się na rogu Świdnickiej iPodwala zapożyczenie.
Wyraz Zdanie Podrzędnie Złożone:
Co znaczy albo więcej wypowiedzeń składowych, zktórych jedno ustala drugie (albo ich równoważników). Typy z.p.z.: a) podmiotowe - zastępuje albo uzupełnia podmiot zdania podrzędnego ipodobnie jak on odpowiada zapożyczenie.