Czy przydatne?

Co to jest Arcydzieło

Co oznacza ARCYDZIEŁO: dzieło sztuki lit., plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, uznane poprzez odbiorców różnych pokoleń, światopoglądów i upodobań; a. spełnia po mistrzowsku określone zadania artyzmu, oryginalności, wieloznaczności i uniwersalności sensów; silnie oddziałuje na twórczość dalszych epok i na historycznolit. mechanizmy; na przykład Sonety do Laury F. Petrarki, Boska Komedia Dantego

Czym jest arcydzieło znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Apokryf:
Co znaczy niepewnym autorstwie tekst niekanoniczny genologicznie i tematycznie powiązany z Biblią; stylizacja bibl. o heretyckim charakterze, zawierająca zazwyczaj tajemną wiedzę, skrywaną przed oczami arcydzieło.
Wyraz Abelard Pierre:
Co znaczy pisarz i filozof; odrzucał wiarę w autorytety na rzecz rozumu, rozważał zagadnienia etyki i dogmatyki. Interesująca jest jego korespondencja zarówno o kwestiach teol., jak i własnej biografii; listy arcydzieło.
Wyraz Awangardowych Postaw Cechy:
Co znaczy awangardowych można dostrzec charakterystyczne postawy awangardy jako zjawiska społ.-artystycznego, występujące w różnej konfiguracji i nasileniu: nowatorstwo - wyprzedzanie obecnego, poszukiwanie arcydzieło.
Wyraz Anakreontyk:
Co znaczy głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów arcydzieło.
Wyraz Alfa I Omega:
Co znaczy litera alfabetu gr., w starożytności symbol pisarski, gdzie widziano tajemniczą całość i obraz doskonałości, stąd kreślono je w świątyniach. W znaczeniu frazeol. - koniec i start; w znaczeniu arcydzieło.