Czy przydatne?

Co to jest Apel

Co oznacza APEL: bezpośredni zwrot autora do odbiorcy wzywający do działania (na przykład liryka rewolucyjna) albo będący wyrazem uczuć łączących nadawcę i odbiorcę; adresatem a. może być jedna konkretna osoba (na przykład Do Maryi P. A. Mickiewicza) albo ekipa osób (na przykład Synkowie moi J. Żuławskiego). Szczególnym odpowiednikiem a. są utwory o charakterze modlitewnym
Wyraz Antyutopia:
Co znaczy zazwyczaj utwór fabularny przedstawiający nadmiernie zorganizowaną społeczność przyszłości, rządzoną poprzez dyktaturę, kontrolowaną poprzez totalitaryzm niszczący wolę, indywidualność i apel co to jest.
Wyraz Anapest:
Co znaczy antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa stosowana w pieśniach marszowych, a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa apel definicja.
Wyraz Adres Wydawniczy:
Co znaczy dane o miejscu, roku wydania i wydawcy dzieła, umieszczone zwykle na pierwszej stronie karty tytułowej, jeden z przedmiotów opisu bibliograficznego apel co znaczy.
Wyraz Apokalipsa:
Co znaczy opisujący tajemnice końca dziejów świata i sensu jego istnienia; Bóg albo Jego wysłannik objawiają wybranemu człowiekowi ukryte rzeczy, przeważnie dzięki wizji: To, co widzisz, zapisz w Księdze (Ap 1 apel słownik.
Wyraz Autoironia:
Co znaczy odmiana ironii, której istotą jest ukryta drwina z własnej osoby, myśli, twórczości. A. zestawiona z ironią bywa świadomym zabiegiem artystycznego wyrazu, na przykład Przedwiośnie S. Żeromskiego apel znaczenie.

Czym jest apel znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: