Czy przydatne?

Co to jest Apel

Co oznacza APEL: bezpośredni zwrot autora do odbiorcy wzywający do działania (na przykład liryka rewolucyjna) albo będący wyrazem uczuć łączących nadawcę i odbiorcę; adresatem a. może być jedna konkretna osoba (na przykład Do Maryi P. A. Mickiewicza) albo ekipa osób (na przykład Synkowie moi J. Żuławskiego). Szczególnym odpowiednikiem a. są utwory o charakterze modlitewnym

Czym jest apel znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Anonim Gall:
Co znaczy kroniki Polski, spisanej w jęz. z łaciny Idealnie wykształcony benedyktyn, erudyta sięgający do wzorów klasycznych, do tradycji starożytnej i judeochrześc.; najprawdopodobniej pochodził z terenów apel.
Wyraz Anakreont Z Teos:
Co znaczy wina i miłości. Pisał elegie, pieśni liryczne (biesiadne i miłosne) i złośliwe w swej treści jamby. Jego odznaczające się różnorodnością form metrycznych i sporą melodyjnością utwory znalazły apel.
Wyraz Artur:
Co znaczy bohater cyklu legend o rycerzach Okrągłego Stołu; najprawdopodobniej postać autentycznego przywódcy Celtów z V albo VI w.; po części produkt fantazji autora Historiae Regum Britanniae apel.
Wyraz Anapest:
Co znaczy antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa stosowana w pieśniach marszowych, a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa apel.
Wyraz Abecedariusz:
Co znaczy utwór wierszowany, gdzie układ liter rozpoczynających następne wersy albo strofy ułożony jest w porządku alfabetycznym; odmiana akrostychu apel.