Czy przydatne?

Co to jest Sceny Dantejskie

Co oznacza DANTEJSKIE SCENY: zachowania ludzi napiętnowane strachem, rozpaczą, paniką w przypadkach katastrofalnych, obrazy wstrząsające, koszmarne

Czym jest dantejskie sceny znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Decorum:
Co znaczy dzieła lit., zgodności formy i treści, ustalona w Poetyce Arystotelesa, potem powtórzona poprzez Cycerona i Horacego. Znaczenie tematu wyznaczało użycie stosownego gatunku, w hierarchii najwyższej dantejskie sceny.
Wyraz Donatello, Właśc. Donato Di Betto Bardi:
Co znaczy twórca o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Stosował różne techniki rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze we Florencji dantejskie sceny.
Wyraz Dreiser Theodore:
Co znaczy i dziennikarz. Pracę lit. zaczął od dziennikarstwa. Debiutancka powieść Siostra Carrie (1900), podobnie jak znacząco późniejsza Jennie Gerhardt (1911) oparta na wątkach rodzinnych, bez purytańskiej dantejskie sceny.
Wyraz Dickinson Emily Elisabeth:
Co znaczy odkryta poprzez opinię lit. i czytelniczą dopiero po zgonu. Autorka około 1850 utworów, które pisała do końca życia wyłącznie dla siebie i bliskich przyjaciół. Liryka D. nawiązuje do angielskiej dantejskie sceny.
Wyraz Dekalog:
Co znaczy jakie Bóg dał Izraelitom, ludowi wybranemu, przy udziale Mojżesza na górze Synaj. D. zachował się w dwóch wersjach (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21); pierwsza wersja jest dokumentem prawnym tego wydarzenia dantejskie sceny.