Czy przydatne?

Depozytariusz co to znaczy

Definicja DEPOZYTARIUSZ: Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu

Czym jest Depozytariusz znaczenie w Znaczenie definicji D .