Czy przydatne?

Uczestnictwa Jednostki Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA: Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny

Czym jest Wartość Jednostki Uczestnictwa znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wiek ubezpieczonego:
Co oznacza Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA.
Znaczenie Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA.
Znaczenie Wycena funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA.
Znaczenie Wpłata bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA.
Znaczenie WIG20:
Co oznacza Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 firm notowanych na rynku fundamentalnym WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA.