Czy przydatne?

Nif co to znaczy

Definicja NIF: Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) składający się z 14 akcji NFI

Czym jest NIF znaczenie w Znaczenie definicji N .


Znaczenie Nieszczęśliwy wypadek
Co oznacza Nagłe zjawisko spowodowane powodem zewnętrzną, z wyjątkiem woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia albo zmarł.
Znaczenie Numer wiodący
Co oznacza Każde ubezpieczenie ma swój numer ewidencyjny. Jeżeli osoba ubezpieczona zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem.
Znaczenie Nabycie
Co oznacza Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora.
Znaczenie Niezdolność do pracy
Co oznacza Całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, będąca wynikiem wypadku albo.