Czy przydatne?

Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa co to znaczy

Definicja AKTYWA NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA: Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny

Czym jest Aktywa netto na jednostkę znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.
Znaczenie Aktuariusz:
Co oznacza dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje rozliczenia rezerw aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.
Znaczenie Akcja:
Co oznacza finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma akcyjna. Prócz prawa własności akcjonariusz dysponuje ponadto aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.
Znaczenie Aktywa Funduszu:
Co oznacza Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.
Znaczenie Analiza Portfelowa:
Co oznacza Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.