Czy przydatne?

Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa co to znaczy

Definicja AKTYWA NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA: Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny

Czym jest Aktywa netto na jednostkę znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.
Znaczenie Agent Transferowy:
Co oznacza Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.
Znaczenie Aktuariusz:
Co oznacza dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje rozliczenia rezerw aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.
Znaczenie Aktywa:
Co oznacza Wartość majątku spółki aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.
Znaczenie Analiza Fundamentalna:
Co oznacza Badanie wykorzystywana do ustalenia opłacalności inwestycji w akcje firmy opierając się na oceny firmy - emitenta aktywa netto na jednostkę uczestnictwa.