Czy przydatne?

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte co to znaczy

Definicja SPECJALISTYCZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE: Fundusze wzorowane  na funduszach otwartych z tym, Iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów

Czym jest Specjalistyczne fundusze znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Świadczenie
Co oznacza Suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić w przypadku wystąpienia zdarzeń ustalonych w umowie. PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia pośrodku.
Znaczenie Świadectwo uczestnictwa
Co oznacza Pisemne świadectwo powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę.
Znaczenie Sesja giełdowa
Co oznacza Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku.
Znaczenie Spółka publiczna
Co oznacza Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego.
Znaczenie Statut funduszu
Co oznacza Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu.