Czy przydatne?

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte co to znaczy

Definicja SPECJALISTYCZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE: Fundusze wzorowane  na funduszach otwartych z tym, Iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów

Czym jest Specjalistyczne fundusze znaczenie w Znaczenie definicji S .

Znaczenie Składka (Brutto):
Co oznacza zapłacić ubezpieczający. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą rocznicę dnia początku odpowiedzialności zakładu specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.
Znaczenie Składka Dodatkowa:
Co oznacza Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.
Znaczenie System Repartycyjny:
Co oznacza emerytalny oparty na tak zwany umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą (emerytów i rencistów specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.
Znaczenie Statut Funduszu:
Co oznacza Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.
Znaczenie Stopa Alokacji:
Co oznacza ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest zapłata od specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.