Czy przydatne?

Indeksacja co to znaczy

Definicja INDEKSACJA: Regularne (zazwyczaj coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia, rekompensujące konsekwencje inflacji. W PZU Życie SA możliwa w każdą rocznicę polisy

Definicja Instrumenty Rynku Pieniężnego:
Co to jest Papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim (do jednego roku) terminie wykupu i depozyty na moment jednego roku indeksacja co znaczy.
Definicja Indywidualne Potwierdzenie:
Co to jest W ubezpieczeniach grupowych: pisemne potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia indeksacja krzyżówka.
Definicja Inflacja:
Co to jest Ogólny przyrost cen większości towarów i usług na rynku wywołany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku indeksacja co to jest.
Definicja Indeks Giełdowy:
Co to jest stan koniunktury giełdowej. To miernik zmiany cen obejmujący wszystkie papiery wartościowe albo ich wybraną grupę. GPW publikuje kilka indeksów: WIG WIG20 MIDWIG WIRR NIF TECHWIG i subindeksy indeksacja słownik.
Definicja Inkaso:
Co to jest Stawka wpłaconej składki indeksacja czym jest.

Czym jest Indeksacja znaczenie w Znaczenie definicji I .

  • Dodano:
  • Autor: