Czy przydatne?

Emerytalne Przywileje co to znaczy

Definicja PRZYWILEJE EMERYTALNE: Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury

Czym jest Przywileje emerytalne znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pasywa:
Co oznacza Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów przywileje emerytalne.
Znaczenie Papier Wartościowy:
Co oznacza uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle przywileje emerytalne.
Znaczenie Prowizja:
Co oznacza Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń przywileje emerytalne.
Znaczenie Papiery Dłużne:
Co oznacza obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy pieniędzy) między zaciągającym zobowiązanie przywileje emerytalne.
Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami przywileje emerytalne.