Czy przydatne?

Komunalne Komercyjne Bony co to znaczy

Definicja BONY KOMERCYJNE, KOMUNALNE: Krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta

Czym jest Bony Komercyjne, Komunalne znaczenie w Znaczenie definicji B .

Znaczenie Bony Skarbowe:
Co oznacza papier wartościowy o terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP. Uważane za bezpieczne z racji na osobę bony komercyjne, komunalne.
Znaczenie Bessa (Rynek Niedźwiedzia):
Co oznacza Długookresowa, silna tendencja spadkowa cen akcji na rynku giełdowym bony komercyjne, komunalne.
Znaczenie Bilans:
Co oznacza Kolekcja aktywów i pasywów sporządzane na określony dzień bony komercyjne, komunalne.
Znaczenie Bank Depozytariusz:
Co oznacza Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu bony komercyjne, komunalne.
Znaczenie Broker:
Co oznacza prawna, pośrednik współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt bony komercyjne, komunalne.