Czy przydatne?

Funduszu Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ FUNDUSZU: Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu

Czym jest Wartość funduszu znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wykup Ubezpieczenia:
Co oznacza towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu określoną w umowie kwotę (wartość wykupu). Stawka ta jest zwracana w razie rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy. Wykup wartość funduszu.
Znaczenie Wartość Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny wartość funduszu.
Znaczenie Wypłata Transferowa:
Co oznacza Przekazanie środków pomiędzy funduszami w następstwie podjęcia decyzji o zmianie funduszu. Wypłaty transferowe odbywają się cztery razy w roku na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada wartość funduszu.
Znaczenie Wycena Funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień wartość funduszu.
Znaczenie Wiek Ubezpieczonego:
Co oznacza Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego wartość funduszu.