Czy przydatne?

System kursu jednolitego (fixing) co to znaczy

Definicja SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO (FIXING): Wszystkie transakcje na dany papier wartościowy wykonywane są po tej samej, określonej najpierw sesji, cenie (kursie). Fundamentem do wyznaczenia takiego kursu są zlecenia składane i przyjęte na daną sesję

Czym jest System kursu jednolitego znaczenie w Znaczenie definicji S .

Znaczenie Składka Netto:
Co oznacza Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń system kursu jednolitego (fixing).
Znaczenie System Kapitałowy:
Co oznacza Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie system kursu jednolitego (fixing).
Znaczenie Stopa Zwrotu:
Co oznacza Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom system kursu jednolitego (fixing).
Znaczenie Stopa Zastąpienia:
Co oznacza Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach system kursu jednolitego (fixing).
Znaczenie Składka Na ZUS:
Co oznacza Świadczenie pieniężne pobierane poprzez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową system kursu jednolitego (fixing).