Czy przydatne?

Co to jest Lech Władysław Terlecki

Co oznacza TERLECKI WŁADYSŁAW LECH: prozaik, dramatopisarz, autor słuchowisk radiowych. Człowiek wperspektywie hist., jego udział wprzebiegu dziejów, szanse działania, dylematy moralne ikonsekwencje czynnego udziału wzdarzeniach to kluczowa problematyka twórczości. Proza T. wyróżnia się sporą powściągliwością, jest oszczędna ikonsekwentna. Debiutował cyklem reportaży Kocie łby (1956), w dalszym ciągu wydał tom opowiadań Podróż na wierzchołku nocy (1958), Pożar (1962) iSezon wpełni (1966). Wpowieściach hist. sięgnął do wydarzeń ubiegłego wieku - na tryptyk zokresu stworzenia styczniowego składają się tomy: Spisek (1966), Dwie głowy ptaka (1970) iPowrót zCarskiego Sioła (1973). Dylematy etyczne na tle uwarunkowań historycznych rozpatruje między innymi wpowieściach: Gwiazda Piołun (1968), Pielgrzymi (1972), Czarny romans (1974), Odpocznij po biegu (1976), Zwierzęta zostały opłacone (1980), Drabina Jakubowa (1988), Krótka noc (1989). Psychologicznym konsekwencjom czynnego udziału whistorii poświęcone są także tomy opowiadań Rośnie las (1977), Trzy etiudy (1980) i zestaw słuchowisk radiowych Herbatka znieobecnym (1978). Odrębny, retrospektywny charakter mają opowiadania wtomie Złoty wąwóz (1978)

Czym jest Terlecki Władysław Lech znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teizm:
Co znaczy istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza terlecki władysław lech.
Wyraz Topos:
Co znaczy loci communes wg E.R. Curtiusa); pole znaczeniowe t. obejmuje motyw, obraz, znak, metaforę, alegorię, również kliszę istereotyp, model powszechnie funkcjonujący wkręgu kulturowym, powtarzalny terlecki władysław lech.
Wyraz Terlecki Tymon:
Co znaczy teatrolog, eseista. Wczasie II wojny światowej żołnierz sił zbrojnych na Zachodzie, pozostał na emigracji. Wlatach 1939-49 wydawał tyg. Polska Walcząca ; stały współpracownik londyńskiego terlecki władysław lech.
Wyraz Teozofia:
Co znaczy ocharakterze rel.; koncepcja zakładająca sposobność kontaktu człowieka ze światem mistycznym, poznanie tajemnicy dzięki wiedzy ipraktyk medytacyjnych; pisma teozoficzne - teksty filoz.-rel.-mistyczne terlecki władysław lech.
Wyraz Tragedia:
Co znaczy wktórym wyróżniającą kategorią jest tragizm jako nierozwiązywalny konflikt dwóch uprawnionych sił: na przykład prawa boskiego ipaństwowego. Uźródeł narodzin t. tkwi obrzęd rel. ku czci boga wina terlecki władysław lech.