Czy przydatne?

Co to jest Artystyczny Kabaret

Co oznacza KABARET ARTYSTYCZNY: miejsce spotkań iwymiany myśli twórców ipisarzy. WXVIIIw. funkcję tę pełniły salony, które traciły swe znaczenie, ażycie towarzyskie przenosiło się do kawiarni lit., kawiarni koncertujących (caf chantant) i k. K. był ulubionym miejscem twórczości między innymi Ch. Baudelairea i H. Toulouse-Lautreca. Początki współcz. k. wiążą się paryskim Klubem Hydropatów, zał. w1878. Pierwszym był paryski "Le Chat Noir" (Czarny Kot, zał. 1881); następne to berliński "Bunkes Theater" (zał. 1901-2), monachijski "Elf Scharfrichter", wiedeński "Nachtlicht". WEuropie cieszyła się popularnością twórczość kabaretowa twórców ros. - na przykład Wertyńskiego. Szczególne znaczenie zyskały k.a. - miejsce spotkań awangardy, jak powstały w1916 wZurychu "Cabaret Voltaire". K.pełnił funkcję klubu dyskusyjnego, galerii, wydawnictwa, teatru. Takim miejscem był także zuryski "Caf Odeon", miejsce spotkań bohemy, filozofów iadeptów kabały. WPolsce start k.dała cyganeria zkręgu S. Przybyszewskiego spotykająca się od 1899 r. wkawiarni "Paon". Pierwszym k. środowiska intelektualno-artystycznego był "Zielony Balonik" działający wlatach 1905-12 wKrakowie, w"Cukierni Lwowskiej" J.A. Michalika, zwanej potem "Jamą Michalikową". Do najlepszych międzywojennych k. Warszawy zwłasnym programem artystycznym należały "Momus", "Czarny Kot", "Qui pro Quo", potem "Perskie Oko", "Morskie Oko". K. międzywojenne zmieniły artystyczne oblicze, działały k. estradowe i k. autorskie na przykład w1918 założono kawiarnię pisarzy "Pod Pikadorem", której artystami byli późniejsi skamandryci: T. Raabe, J. Lechoń, J. Tuwim, A. Słonimski, dołączyli J. Iwaszkiewicz, K. Wierzyński - było to również miejsce spotkań iwystępów futurystów. Proponowano publiczności każdego dnia lirykę, lit. parodie, dowcip sytuacyjny. WKrakowie w1933 powstał dadaistyczny teatrzyk "Cricot" (nawiązujący do Cabaret Voltaire). "Siedem Kotów" (1946-47) było k. autorskim K.I. Gałczyńskiego (Teatrzyk Zielona Gęś). K. studenckie to w pierwszej kolejności warszawski STS, gdański "Bim-Bom" Teatr Metaforyki iInscenizacji, krakowska "Piwnica pod Baranami". K. "Lopek", "Dymek zpapierosa", "Dudek" nawiązywały do stylu k. międzywojennego. Nowy typ stworzyli J.Przybora iJ. Wasowski w "Kabarecie Starszych Panów". W1968 powstał k. J.Pietrzaka iJ. Kofty "Pod Egidą" dając start k. politycznemu. Wspólną właściwością k. lat 70. były groteska, pure nonsens, absurdalny humor, drwina, rodzaj liryzmu

Czym jest kabaret artystyczny znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kant Immanuel:
Co znaczy uniwersytetu wKrólewcu. Jego zasługą było odkrycie aktywnej twórczej roli człowieka wprocesie poznania. Autor dzieł filoz., między innymi Krytyka czystego rozumu (1781), Prolegomena do wszelkiej kabaret artystyczny.
Wyraz Kancona:
Co znaczy typowy dla włoskiej literaturze XIV iXV w., wformie 13-wersowej strofy, złożonej z7- i11-zgłoskowych wersów oskomplikowanym układzie rymów; k.pojawiła się wtwórczości F. Petrarki, potem odmiany k kabaret artystyczny.
Wyraz Kopernik Mikołaj:
Co znaczy teorii heliocentryzmu. Studiował wKrakowie astronomię, matematykę, medycynę iteologię, prawo wBolonii, aw latach 1501-3 zgłębiał medycynę na uniwersytecie wPadwie. Pracę doktorską zzakresu prawa kabaret artystyczny.
Wyraz Kowalska Anna:
Co znaczy powieścią Catalina (1931) napisaną razem zmężem Jerzym. Red. lwowski miesięcznik Sygnały (1936-37), współpracowała zgrupą Przedmieście ; po wojnie red. kwartalnika lit. Zeszyty Wrocławskie (1945-54 kabaret artystyczny.
Wyraz Kantata:
Co znaczy muzyczny na głosy solowe, ewentualnie na chór iorkiestrę; złożony przeważnie zkilku oddzielnych części. Od opery i oratorium jest różna mniejszymi rozmiarami iwiększą różnorodnością tekstów kabaret artystyczny.