Czy przydatne?

Słownik Termodynamiki Zasada Pierwsza

Co oznacza PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI: Zasada ta stwierdza, Iż energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy wykonanej nad gazem.Zmiana energii wewnętrznej gazu ΔU jest równa sumie ciepła i pracy zgodnie ze wzorem: ΔU=Q+W.Gdy dostarczymy ciepło do gazu, to Q > 0 , a gdy gaz oddaje ciepło, to Q < 0. Podobnie gdy robota jest wykonana nad gazem, to W > 0, a jeżeli gaz wykonuje pracę to W < 0. Przykład:O ile wymieniła się energia wewnętrzna gazu odizolowanego cieplnie od otoczenia, jeśli sprężono go wykonując nad nim pracę W = 300 J?Rozwiązanie:gdyż gaz był odizolowany cieplnie od otoczenia, to nie było przepływu ciepła, zatem Q = 0 i tym samym ΔU=W=300 J. Jedyną powodem zmiany energii wewnętrznej była robota wykonana nad gazem (W > 0), która spowodowała przyrost energii o 300 J. Gdyby taką samą pracę wykonał gaz rozprężając się (W < 0), to jego energia wewnętrzna zmalałaby o 300 J. Gaz wykonałby tę pracę kosztem swojej energii wewnętrznej

Czym jest Pierwsza zasada termodynamiki znaczenie w Słownik fizyka P .


Wyjaśnienie Pierwsza zasada termodynamiki
Co to jest Pierwsza zasada termodynamiki to zasada zachowania energii w procesach termodynamicznych. Przedstawia ona związek pomiędzy zmianą energii wewnętrznej gazu, a.
Wyjaśnienie Pojemność kondensatora płaskiego
Co to jest Pojemność kondensatora płaskiego zależy od pola powierzchni okładek S, odległości pomiędzy okładkami d i względnej przenikalności elektrycznej (ε) izolatora.
Wyjaśnienie Pojemność elektryczna przewodnika
Co to jest Wartość ładunku elektrycznego zgromadzonego na powierzchni przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego potencjału: Q = C ⋅ V. Współczynnik proporcjonalności.
Wyjaśnienie Pierwszy postulat Bohra
Co to jest Elektron w atomie może poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania.
Wyjaśnienie Pierwsza prędkość kosmiczna
Co to jest Pierwsza szybkość kosmiczna to jest szybkość jaką należy nadać ciału, by obiegało Ziemię po orbicie kołowej o promieniu mało większym od promienia Ziemi.