Czy przydatne?

Słownik Termodynamiki Zasada Pierwsza

Co oznacza PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI: Zasada ta stwierdza, Iż energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy wykonanej nad gazem.Zmiana energii wewnętrznej gazu ΔU jest równa sumie ciepła i pracy zgodnie ze wzorem: ΔU=Q+W.Gdy dostarczymy ciepło do gazu, to Q > 0 , a gdy gaz oddaje ciepło, to Q < 0. Podobnie gdy robota jest wykonana nad gazem, to W > 0, a jeżeli gaz wykonuje pracę to W < 0. Przykład:O ile wymieniła się energia wewnętrzna gazu odizolowanego cieplnie od otoczenia, jeśli sprężono go wykonując nad nim pracę W = 300 J?Rozwiązanie:gdyż gaz był odizolowany cieplnie od otoczenia, to nie było przepływu ciepła, zatem Q = 0 i tym samym ΔU=W=300 J. Jedyną powodem zmiany energii wewnętrznej była robota wykonana nad gazem (W > 0), która spowodowała przyrost energii o 300 J. Gdyby taką samą pracę wykonał gaz rozprężając się (W < 0), to jego energia wewnętrzna zmalałaby o 300 J. Gaz wykonałby tę pracę kosztem swojej energii wewnętrznej

Czym jest Pierwsza zasada termodynamiki znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Podwójna Natura Promieniowania Elektromagnetycznego:
Co to jest naturę. W pewnych zjawiskach ujawnia ono własne właściwości falowe, a w innych zachowuje się jak strumień cząstek, które tytułujemy fotonami. Fotony nie mają masy, ale posiadają energię. Energia pierwsza zasada termodynamiki.
Wyjaśnienie Pierwsza Prędkość Kosmiczna:
Co to jest kosmiczna to jest szybkość jaką należy nadać ciału, by obiegało Ziemię po orbicie kołowej o promieniu mało większym od promienia Ziemi. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: gdzie: G – stała pierwsza zasada termodynamiki.
Wyjaśnienie Pierwsze Prawo Kirchoffa:
Co to jest Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3 + ... + I'm pierwsza zasada termodynamiki.
Wyjaśnienie Parowanie:
Co to jest cieczy w gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się parowanie pierwsza zasada termodynamiki.
Wyjaśnienie Pojęcia I Wielkości Fizyczne Opisujące Falę:
Co to jest mechaniczne nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może się rozprzestrzeniać. Powierzchnia pierwsza zasada termodynamiki.