Czy przydatne?

Słownik Keplera Prawo Drugie

Co oznacza DRUGIE PRAWO KEPLERA: Linia łącząca Słońce z planetą zakreśla w równych odcinkach czasu równe pola wewnątrz orbity. Jeśli czas, w jakim planeta przemieściła się z punktu A do B jest równy czasowi w jakim planeta przemieściła się z punktu C do D, to zaciemnione pola są sobie równe. Z tego wynika, Iż prędkość planety się wymienia. Największa jest w peryhelium (pkt. najbliżej Słońca), a najmniejsza w aphelium (pkt. najdalej Słońca). To prawo jest konsekwencją zasady zachowania momentu pędu w ruchu planet

Czym jest Drugie prawo Keplera znaczenie w Słownik fizyka D .