Definicja: Robocze ciśnienie

Czy przydatne?

najwyższe ciśnienie, które może wystąpić podczas pracy urządzenia.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę C.

A te pojęcia znasz?
  • DETONACJA zjawisko rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z dużą
  • POŻAR niekontrolowany proces palenia w w miejscu do tego nie przeznaczonym
  • STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnej z
  • DOWÓDCA osoba, która na mocy odpowiednich regulaminów organizacyjnych ma
  • SZTAB AKCJI pomocniczy organ kierujacego działaniami ratowniczymi

Co znaczy CIŚNIENIE ROBOCZE? opis

www.Definicja.org 2013-2015 © Urządzenia pracy podczas wystąpić może które ciśnienie najwyższe
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.