Definicja: Robocze ciśnienie

Czy się przydało?

- najwyższe ciśnienie, które może wystąpić podczas pracy urządzenia.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę C

A te pojęcia znasz?

  • LOGGIA » wnęka balkonowa otwarta na zewnątrz budynku, utworzona przez
  • KOLEKTOR » główna rura zbiorcza dużych rozmiarów z szeregiem odgałęzień
  • ROTA » dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu
  • DZIAŁANIA RATOWNICZE » czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a także
  • DEKONTAMINACJA » jest to zespół czynności wykonywanych na terenie akcji ratownictwa

Co znaczy CIŚNIENIE ROBOCZE? opis

Szkolenia BHP, okresowe.