Definicja: Robocze ciśnienie

Czy przydatne?

najwyższe ciśnienie, które może wystąpić podczas pracy urządzenia.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę C.

A te pojęcia znasz?
  • TEMPERATURA ZAPŁONU najniższa temperatura, przy której wytworzona mieszanina par cieczy z
  • TEREN AKCJI obszar obejmujący teren pożaru oraz tereny związane z prowadzonymi
  • STREFA POŻAROWA to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar

Co znaczy CIŚNIENIE ROBOCZE? opis

www.Definicja.org 2013-2015 © Urządzenia pracy podczas wystąpić może które ciśnienie najwyższe
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.