Czy przydatne?

Definicja Pożaru Ugaszenia Godzina

Co oznacza GODZINA UGASZENIA POŻARU: okres, gdzie w konsekwencji działania bojowego mechanizm spalania ustanie w stopniu nie zagrażającym ponownym rozpaleniem

Czym jest GODZINA UGASZENIA POŻARU znaczenie w Słownik definicji G .

ZNACZENIE GGW:
Co oznacza górna granica wybuchowości godzina ugaszenia pożaru.
ZNACZENIE GEOMETRYCZNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:
Co oznacza różnica poziomów pomiędzy punktem, do którego podaje się wodę a osią pompy godzina ugaszenia pożaru.
ZNACZENIE GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU:
Co oznacza przydzielone do wyłączania w budynku spod napięcia całej instalacji na wszystkich biegunach. Wyłącznik powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym, w szafce zamykanej na klucz, łatwo godzina ugaszenia pożaru.
ZNACZENIE GAZ BŁOTNY:
Co oznacza gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą godzina ugaszenia pożaru.
ZNACZENIE GODZINA ZLOKALIZOWANIA POŻARU:
Co oznacza okres, gdzie w konsekwencji działań bojowych pożar nie rozprzestrzeniał się na dalsze powierzchnie bezpośrednio albo pośrednio zagrożonych obiektów, obszaru itp godzina ugaszenia pożaru.