Czy przydatne?

Definicja Pożaru Ugaszenia Godzina

Co oznacza GODZINA UGASZENIA POŻARU: okres, gdzie w konsekwencji działania bojowego mechanizm spalania ustanie w stopniu nie zagrażającym ponownym rozpaleniem

Czym jest GODZINA UGASZENIA POŻARU znaczenie w Słownik definicji G .

ZNACZENIE GASZENIE POŻARU DYNAMICZNE:
Co oznacza podawanie środka gaśniczego w trakcie ruchu samochodu GODZINA UGASZENIA POŻARU.
ZNACZENIE GŁÓWNE NATARCIE:
Co oznacza ześrodkowanie sił i środków w ustalonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia GODZINA UGASZENIA POŻARU.
ZNACZENIE GGW:
Co oznacza górna granica wybuchowości GODZINA UGASZENIA POŻARU.
ZNACZENIE GAZ BŁOTNY:
Co oznacza gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą GODZINA UGASZENIA POŻARU.
ZNACZENIE GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU:
Co oznacza przydzielone do wyłączania w budynku spod napięcia całej instalacji na wszystkich biegunach. Wyłącznik powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym, w szafce zamykanej na klucz, łatwo GODZINA UGASZENIA POŻARU.