Czy przydatne?

Emerytura co to znaczy

Definicja EMERYTURA: Świadczenie socjalne wypłacane z Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich regulaminach. W perspektywie świadczenie wypłacane z dwóch źródeł obowiązkowych FUS-u powstałego w ramach zreformowanego Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u (I filar) i z wybranego zakładu emerytalnego, do którego przekazane zostaną składki z OFE (II filar)

Czym jest Emerytura znaczenie w Znaczenie definicji E .

Znaczenie Emitent:
Co oznacza Podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być na przykład Skarb Państwa, bank, firma akcyjna emerytura.
Znaczenie Europejski Komitet Ds. Ubezpieczeń:
Co oznacza Europejski Komitet Ubezpieczeń (CEA) jest organizacją zrzeszającą narodowe związki ubezpieczycieli z krajów UE i kilku innych wybranych państw emerytura.