Czy przydatne?

Ubezpieczeniowy Pośrednik co to znaczy

Definicja POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY: Agent ubezpieczeniowy albo broker

Czym jest Pośrednik ubezpieczeniowy znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Prospekt Informacyjny:
Co oznacza Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu pośrednik ubezpieczeniowy.
Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami pośrednik ubezpieczeniowy.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek pośrednik ubezpieczeniowy.
Znaczenie Prowizja:
Co oznacza Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń pośrednik ubezpieczeniowy.
Znaczenie Przywileje Emerytalne:
Co oznacza Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury pośrednik ubezpieczeniowy.