Czy przydatne?

Przedsiębiorstw Komercyjne Obligacje co to znaczy

Definicja OBLIGACJE KOMERCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW: Długoterminowe papiery dłużne emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Ryzyko zależne od emitenta

Czym jest Obligacje Komercyjne znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Opłata Likwidacyjna:
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń w razie rezygnacji z ubezpieczenia obligacje komercyjne przedsiębiorstw.
Znaczenie Ochrona Realnej Wartości Kapitału:
Co oznacza Uzyskanie takiej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowej, która przewyższa inflację obligacje komercyjne przedsiębiorstw.
Znaczenie Odkupienie:
Co oznacza uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz na wskazane poprzez uczestnika w zleceniu obligacje komercyjne przedsiębiorstw.
Znaczenie Odstąpienie Od Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (jeśli jest osobą prawną) albo w terminie 30 dni, jeśli jest osobą fizyczną. Po odstąpieniu od umowy zakład ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu obligacje komercyjne przedsiębiorstw.
Znaczenie Ochrona Tymczasowa:
Co oznacza na wypadek Zgonu w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku obowiązuje od dnia kolejnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej składki. Czas trwania wynosi maksymalnie 60 dni obligacje komercyjne przedsiębiorstw.