Czy przydatne?

Inwestycyjny Doradca co to znaczy

Definicja DORADCA INWESTYCYJNY: Osoba, która po zdaniu egzaminu uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

Czym jest Doradca inwestycyjny znaczenie w Znaczenie definicji D .


Znaczenie Dywersyfikacja
Co oznacza Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat.
Znaczenie Działalność akwizycyjna
Co oznacza Wszelka działalność zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje.
Znaczenie Dodatkowe opcje ubezpieczenia
Co oznacza Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe.
Znaczenie Działalność lokacyjna
Co oznacza OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz.
Znaczenie Depozytariusz
Co oznacza Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było.