Czy przydatne?

Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (POK/POF) co to znaczy

Definicja PUNKT OBSŁUGI KLIENTA LUB PUNKT OBSŁUGI FUNDUSZU (POK/POF): Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy

Czym jest Punkt obsługi klienta lub znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).
Znaczenie Papier Komercyjny:
Co oznacza Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez renomowane spółki ratingowe punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).
Znaczenie Początkowa Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).
Znaczenie Przypis Składki:
Co oznacza Wysokość należnej składki punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).
Znaczenie Prospekt Informacyjny:
Co oznacza Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).