Czy przydatne?

Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (POK/POF) co to znaczy

Definicja PUNKT OBSŁUGI KLIENTA LUB PUNKT OBSŁUGI FUNDUSZU (POK/POF): Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy

Czym jest Punkt obsługi klienta lub znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).
Znaczenie Początek Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza W ubezpieczeniach indywidualnych przypada on dziennie wskazany w polisie punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).
Znaczenie Przywileje Emerytalne:
Co oznacza Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).
Znaczenie Prospekt Informacyjny:
Co oznacza Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).
Znaczenie Polisa:
Co oznacza Dokument wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (pok/pof).