Czy przydatne?

Definicja Prądu Wyłącznik Główny

Co oznacza GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU: urządzenie przydzielone do wyłączania w budynku spod napięcia całej instalacji na wszystkich biegunach. Wyłącznik powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym, w szafce zamykanej na klucz, łatwo otwieranej bez użycia klucza i narzędzi (na przykład wybicie szyby)

Czym jest GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU znaczenie w Słownik definicji G .

ZNACZENIE GODZINA PRZYJAZDU NA TEREN DZIAŁAŃ:
Co oznacza okres zatrzymania samochodu na terenie akcji w miejscu wskazanym poprzez dowódcę główny wyłącznik prądu.
ZNACZENIE GAZ BŁOTNY:
Co oznacza gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą główny wyłącznik prądu.
ZNACZENIE GŁĘBOKOŚĆ DZIAŁANIA GAŚNICZEGO:
Co oznacza pożaru, skrzydeł pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu środka gaśniczego. Efektywna głębokość główny wyłącznik prądu.
ZNACZENIE GEOMETRYCZNA GŁĘBOKOŚĆ SSANIA:
Co oznacza różnica poziomów pomiędzy lustrem wody w punkcie czerpania a osią pompy. Głębokość tą wyrażamy w metrach słupa wody główny wyłącznik prądu.
ZNACZENIE GEOMETRYCZNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:
Co oznacza różnica poziomów pomiędzy punktem, do którego podaje się wodę a osią pompy główny wyłącznik prądu.