Czy przydatne?

Definicja Natarcie Główne

Co oznacza GŁÓWNE NATARCIE: ześrodkowanie sił i środków w ustalonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia

Czym jest GŁÓWNE NATARCIE znaczenie w Słownik definicji G .

ZNACZENIE GASZENIE POŻARU STATYCZNE:
Co oznacza podawanie środka gaśniczego ze stanowiska gaśniczego stojącego w miejscu albo z działka samochodu na postoju główne natarcie.
ZNACZENIE GAZY TECHNICZNE:
Co oznacza stosowane na sporą skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i inne główne natarcie.
ZNACZENIE GGW:
Co oznacza górna granica wybuchowości główne natarcie.
ZNACZENIE GAZ BŁOTNY:
Co oznacza gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą główne natarcie.
ZNACZENIE GŁĘBOKOŚĆ DZIAŁANIA GAŚNICZEGO:
Co oznacza pożaru, skrzydeł pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu środka gaśniczego. Efektywna głębokość główne natarcie.