Czy przydatne?

Definicja Gaśniczego Działania Głębokość

Co oznacza GŁĘBOKOŚĆ DZIAŁANIA GAŚNICZEGO: odległość od czoła pożaru, skrzydeł pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu środka gaśniczego. Efektywna głębokość gaszenia przy gaszeniu wodą wynosi 5 m

Czym jest GŁĘBOKOŚĆ DZIAŁANIA GAŚNICZEGO znaczenie w Słownik definicji G .


ZNACZENIE GASZENIE POŻARU STATYCZNE
Co oznacza podawanie środka gaśniczego ze stanowiska gaśniczego stojącego w miejscu albo z działka samochodu na postoju.
ZNACZENIE GODZINA UGASZENIA POŻARU
Co oznacza okres, gdzie w konsekwencji działania bojowego mechanizm spalania ustanie w stopniu nie zagrażającym ponownym rozpaleniem.
ZNACZENIE GGW
Co oznacza górna granica wybuchowości.
ZNACZENIE GODZINA PRZYJAZDU NA TEREN DZIAŁAŃ
Co oznacza okres zatrzymania samochodu na terenie akcji w miejscu wskazanym poprzez dowódcę.
ZNACZENIE GAZY TECHNICZNE
Co oznacza gazy produkowane i stosowane na sporą skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich.