Czy przydatne?

Definicja Ggw

Co oznacza GGW: górna granica wybuchowości

Czym jest GGW znaczenie w Słownik definicji G .

ZNACZENIE GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU:
Co oznacza przydzielone do wyłączania w budynku spod napięcia całej instalacji na wszystkich biegunach. Wyłącznik powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym, w szafce zamykanej na klucz, łatwo ggw.
ZNACZENIE GŁÓWNE NATARCIE:
Co oznacza ześrodkowanie sił i środków w ustalonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia ggw.
ZNACZENIE GEOMETRYCZNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:
Co oznacza różnica poziomów pomiędzy punktem, do którego podaje się wodę a osią pompy ggw.
ZNACZENIE GAZ BŁOTNY:
Co oznacza gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą ggw.
ZNACZENIE GODZINA UGASZENIA POŻARU:
Co oznacza okres, gdzie w konsekwencji działania bojowego mechanizm spalania ustanie w stopniu nie zagrażającym ponownym rozpaleniem ggw.