Czy przydatne?

Definicja Podnoszenia Wysokość Geometryczna

Co oznacza GEOMETRYCZNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: różnica poziomów pomiędzy punktem, do którego podaje się wodę a osią pompy

Czym jest GEOMETRYCZNA WYSOKOŚĆ znaczenie w Słownik definicji G .

ZNACZENIE GAZY TECHNICZNE:
Co oznacza stosowane na sporą skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i inne geometryczna wysokość podnoszenia.
ZNACZENIE GEOMETRYCZNA GŁĘBOKOŚĆ SSANIA:
Co oznacza różnica poziomów pomiędzy lustrem wody w punkcie czerpania a osią pompy. Głębokość tą wyrażamy w metrach słupa wody geometryczna wysokość podnoszenia.
ZNACZENIE GGW:
Co oznacza górna granica wybuchowości geometryczna wysokość podnoszenia.
ZNACZENIE GAZ BŁOTNY:
Co oznacza gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą geometryczna wysokość podnoszenia.
ZNACZENIE GODZINA PRZYJAZDU NA TEREN DZIAŁAŃ:
Co oznacza okres zatrzymania samochodu na terenie akcji w miejscu wskazanym poprzez dowódcę geometryczna wysokość podnoszenia.