Czy przydatne?

Definicja Techniczne Gazy

Co oznacza GAZY TECHNICZNE: gazy produkowane i stosowane na sporą skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i inne

Czym jest GAZY TECHNICZNE znaczenie w Słownik definicji G .


ZNACZENIE GEOMETRYCZNA GŁĘBOKOŚĆ SSANIA
Co oznacza różnica poziomów pomiędzy lustrem wody w punkcie czerpania a osią pompy. Głębokość tą wyrażamy w metrach słupa wody.
ZNACZENIE GAZ BŁOTNY
Co oznacza gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą.
ZNACZENIE GODZINA PRZYJAZDU NA TEREN DZIAŁAŃ
Co oznacza okres zatrzymania samochodu na terenie akcji w miejscu wskazanym poprzez dowódcę.
ZNACZENIE GODZINA ZLOKALIZOWANIA POŻARU
Co oznacza okres, gdzie w konsekwencji działań bojowych pożar nie rozprzestrzeniał się na dalsze powierzchnie bezpośrednio albo pośrednio zagrożonych obiektów, obszaru itp.
ZNACZENIE GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
Co oznacza urządzenie przydzielone do wyłączania w budynku spod napięcia całej instalacji na wszystkich biegunach. Wyłącznik powinien być umieszczony w miejscu łatwo.