Czy przydatne?

Definicja Techniczne Gazy

Co oznacza GAZY TECHNICZNE: gazy produkowane i stosowane na sporą skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i inne

Czym jest GAZY TECHNICZNE znaczenie w Słownik definicji G .

ZNACZENIE GODZINA UGASZENIA POŻARU:
Co oznacza okres, gdzie w konsekwencji działania bojowego mechanizm spalania ustanie w stopniu nie zagrażającym ponownym rozpaleniem gazy techniczne.
ZNACZENIE GEOMETRYCZNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:
Co oznacza różnica poziomów pomiędzy punktem, do którego podaje się wodę a osią pompy gazy techniczne.
ZNACZENIE GASZENIE POŻARU STATYCZNE:
Co oznacza podawanie środka gaśniczego ze stanowiska gaśniczego stojącego w miejscu albo z działka samochodu na postoju gazy techniczne.
ZNACZENIE GGW:
Co oznacza górna granica wybuchowości gazy techniczne.
ZNACZENIE GODZINA ZLOKALIZOWANIA POŻARU:
Co oznacza okres, gdzie w konsekwencji działań bojowych pożar nie rozprzestrzeniał się na dalsze powierzchnie bezpośrednio albo pośrednio zagrożonych obiektów, obszaru itp gazy techniczne.