Czy przydatne?

Co to jest Nowela

Co oznacza NOWELA: krótki utwór epicki charakteryzujący się zwięzłą, jednowątkową fabułą, dramatyczną konstrukcją, rezygnacją zpostaci izdarzeń epizodycznych na rzecz wyeksponowania bohatera gł., mocno zaznaczonym punktem kulminacyjnym, mocnym akcentem wzakończeniu zawierającym puentę. Kompozycyjną osią n. jest motyw zasadniczy dla końcowej puenty, który wyznacza dynamikę fabuły, wprowadza regularnie okres niespodzianki sytuacyjnej albo psychologicznej, nadaje tytuł utworowi - to jest tak zwany sokoła chwyt (sokoła teoria: termin zaczerpnięty zn. G. Boccaccia Sokół; sformułowana w1871 poprzez niem. poetę inowelistę P. Heysego, który określił znaczenie motywu dominującego wkompozycji, przypisując symboliczną wartość wybranej rzeczy, wlit. pol. między innymi M. Konopnickiej Dym czy B. Prusa Kamizelka). Początki gat. sięgają antyku, na przykład Opowieści milezyjskie Arystydesa zMiletu, nowożytne dzieje zapoczątkował wrenesansie wł. G. Boccaccio Dekameronem, rozrost nastąpił wXIX w. pośród realistów inaturalistów, na przykład G. de Maupassanta Baryłeczka, N. Gogola Płaszcz, H. Sienkiewicza Latarnik, S. Żeromskiego Lekarz Piotr. WXX w. n. zdominowana została poprzez opowiadanie, jej odmianą współcz. jest n. filmowa łącząca przedmioty lit. narracji iscenariusza
Wyraz Neorokoko:
Co znaczy XIXw. było spore zainteresowanie sztuką franc. ancien rgimeu, wrezultacie powstał styl uważany za Ludwika XIV, aw rzeczywistości przypominający łukami iwolutami raczej sztukę XVIII w. Style franc nowela co to jest.
Wyraz Neogotyk:
Co znaczy warchitekturze isztukach użytkowych nawiązujący do gotyku, ukształtowany pod wpływem historyzmu iromantycznego nawiązywania do sztuki gotyckiej. Warchitekturze występował już od XVI w., na przykład nowela definicja.
Wyraz Neoromantyzm:
Co znaczy nowatorskiej lit. przełomu XIX iXX w. (1890-1918), wprowadzonych (w okolicy nazwy Młoda Polska) poprzez E. Porębowicza wszkicu Literatura polska nowego stulecia (1902), podkreślającego świadomy nowela co znaczy.
Wyraz Neorenesans:
Co znaczy warchitekturze ikulturze XIX w. (w okolicy neogotyku i neobaroku) wynikający z historyzmu. Rozwinął się pod wpływem XIX-wiecznych badań hist. nad epoką renesansu. Dostępny szczególnie wNiemczech, na nowela słownik.
Wyraz Nowak Tadeusz:
Co znaczy prozaik, przedstawiciel chłopskiego nurtu wpoezji. Autor wielu tomików poetyckich, między innymi Uczę się mówić (1953), Porównania (1954), napisanych wpoetyce socrealizmu. Właściwym debiutem jest nowela znaczenie.

Czym jest nowela znaczenie w Słownik pisownia N .

  • Dodano:
  • Autor: