Czy przydatne?

Co to jest Postylla

Co oznacza POSTYLLA: zestaw kazań zawierających komentarze i objaśnienia do wybranych (rozłożonych na poszczególne niedziele i święta roku liturgicznego) fragmentów Biblii. Jako odrębna forma powstała w średniowieczu; odegrała ogromną rolę w renesansowych polemikach rel. Autorami p. byli między innymi J. Wujek (Postilla catholica), J. Seklucjan, M. Rej. P. domowa - przydzielona do czytania w rodzinie, w najwyższym stopniu poczytna: Świętych słów a spraw Pańskich... M. Reja.
P. są istotnym zabytkiem dziedzictwa kultury duchowej Polaków, dokumentem jęz. i stylu staropolskiego

Czym jest postylla znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Paderewski Ignacy Jan:
Co znaczy kompozytor ipolityk. Od 1913 r. mieszkał wStanach Zjednoczonych. Zasłynął jako wybitny wirtuoz zwł. wodtwarzaniu muzyki F. Chopina i jako kompozytor wykorzystujący motywy muzyki ludowej inarod postylla.
Wyraz Puszkin Aleksander:
Co znaczy pisarz, dramaturg, prozaik. Debiutował w 1814 r. jako członek ugrupowania lit. Arzamas, związany również z kręgiem pisarzy dekabrystów (wyraził to w wierszu W głębinie syberyjskich rud). Autor postylla.
Wyraz Protagoras Z Abdery:
Co znaczy najwybitniejszych sofistów, przyjaciel ateńskiego męża stanu Peryklesa, nauczyciel Eurypidesa. Autor dzieła filoz. O prawdzie i bycie, gdzie rozważał względność prawdy dowodząc, iż każdy człowiek ma postylla.
Wyraz Przysłowie:
Co znaczy językoznawczego zdanie proste albo złożone, regularnie w formie wierszowanej, na przykład Co nagle to po diable, Kropla drąży skałę. Z punktu widzenia literaturoznawstwa p. jest najkrótszym utworem postylla.
Wyraz Podanie:
Co znaczy obecna wtradycji ustnej albo pisanej, tematycznie związana zlegendarnymi (historycznymi) zdarzeniami (wojny, epidemie), wierzeniami (diabeł Boruta, skarbnik, czarownica, zbójnik Ondraszek), tematami postylla.