Czy przydatne?

Co to jest Kazan Elia, właśc. E. Kazandzoglus

Co oznacza KAZAN ELIA, WŁAŚC. E. KAZANDZOGLUS: amer. aktor, reżyser filmowy iteatralny, poeta; współzałożyciel słynnej szkoły Actors Studio. Jako reżyser zasłynął inscenizacjami dramatów. T. Williamsa Tramwaj zwany pożądaniem (1947), Kotka na gorącym blaszanym dachu (1955), Słodki ptak miłości (1959) iA. Millera na przykład zgon komiwojażera (1949), którą przeniósł na ekran zgwiazdorską obsadą M. Brando, V. Leigh i
J. Deana. Uhonorowany Oscarem między innymi za dramaty społ.-obyczajowe Dżentelmeńska umowa (1947), Panika na ulicach (1950). Zrealizowana w1955 adaptacja filmowa J. Steinbecka Na wschód od Edenu ukazuje K. jako znakomitego reżysera filmowych wewnętrznych portretów bohaterów, co potwierdzają także jego późniejsze ekranizacje (na przykład Ostatni zwielkich). Etapowo odchodził od reżyserii do pisarstwa: powstały wybitne dzieła Układ iAmeryka, Ameryka ukazujące niszczący wpływ konsumpcyjnej cywilizacji, które potem przeniósł na ekran

Czym jest Kazan Elia, właśc. E znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Konstruktywizm:
Co znaczy w. awangardy. Program k. wzasadzie nigdy nie został wpełni sformułowany. Mianem k. ustala się poglądy ipostawy bardzo zróżnicowane iodległe. Ujego podstaw leżała idea konstrukcji jako świadomego kazan elia, właśc. e. kazandzoglus.
Wyraz Kajzar Helmut:
Co znaczy dramatopisarz; od 1968 współpracował zteatrami we Wrocławiu iWarszawie i zwieloma teatrami zagranicznymi inscenizując swoje dramaty, na przykład Paternoster (1971), Trzema krzyżykami, sztuki T kazan elia, właśc. e. kazandzoglus.
Wyraz Koniugacja:
Co znaczy ogół form fleks. czasownika; k.opiera się na kategorii fleks. trybu, czasu, strony, osoby, liczby, wybrane formy czasownika odmieniają się wg rodzajów. Podstawowa funkcja k. bazuje na sygnalizowaniu kazan elia, właśc. e. kazandzoglus.
Wyraz Kilar Wojciech:
Co znaczy b. dynamiczny iróżnorodny. Początkowo tworzył pod wpływem Bartoka iStrawińskiego, potem Weberna i muzyki jazzowej. Aktualny styl K. oparty jest na muzyce ludowej, zwł. folklorze góralskim. Do w kazan elia, właśc. e. kazandzoglus.
Wyraz Kisielewski Jan August:
Co znaczy krytyk lit. iteatralny, eseista, współzałożyciel krakowskiego kabaretu Zielony Balonik , założyciel pisma satyryczno-literackiego Liberum veto . Debiutował w1899 sztukami Wsieci iKarykatury, dzięki kazan elia, właśc. e. kazandzoglus.